ORALNA HIRURGIJA
Rutinsko vađenje zuba 20-30
Komplikovano vađenje zuba 30-50
Vađenje impaktiranog umnjaka 100-150
Vađenje impaktiranog očnjaka 100-150
Resekcija zuba 100-150
Cistektomija 100-250
Incizija abscesa 10
Apikotomija 100
Resekcija frenuluma 100
Augmentacija grebena (jednostrano) 500
Sinus lift 800
Implant 800-1000
TERAPIJA PARADONTOPATIJE
Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba 20-30
Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu) 10
Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža) 20
Hirurško lečenje parodontopatije (Widmanova operacija) po zubu 25-50
Gingivektomija (po zubu) 30
BOLESTI ZUBA
Kompozitni ispun – jednopovršinski 20-30
Kompozitni ispun – dvopovršinski 25-35
Kompozitni ispun – tropovršinski 30-40
Vitalna ili mortalna ekstripacija jednokorenog zuba 30
Vitalna ili mortalna ekstripacija dvokorenog zuba 30-40
Vitalna ili mortalna ekstripacija trokorenog zuba 50
Aplikacija leka 10
Okuzalni splint (bruksizam, sportisti) 50-70
PROTETIKA
Metalokeramička krunica 100-150
Metalokeramička krunica na implantatima 150
Bezmetalna keramička krunica 220-270
Bezmetalna keramička krunica na implantatima 220-270
Livena nadogradnja 50
Fiberglas nadogradnja 50
Privremeni most – po članu 10-20
Parcijalna akrilatna proteza 190
Totalna proteza 300-350
Parcijalna skeletirana proteza 400-450
Direktno podlaganje proteza 30-50
Indirektno podlaganje proteza 50-70
Reparatura proteze 25-50
ESTETSKA STOMATOLOGIJA
Ordinacijsko beljenje zuba 100-200
Kućno beljenje zuba 150
Faseta od kompozita 50
Viniri 220
DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene 20
Zalivanje fisura 20-30
Ekstrakcija mlečnog zuba 20
Fluorizacija zuba 30
Plombe 25-30
ORTOPEDIJA VILICA
Mobilni aparat po vilici 250
Fiksni aparat po vilici 750
Estetski fiksni aparat po vilici 1000
Incognito-lingvalna tehnika Cena na upit
Samoligirajući fiksni aparat po vilici 800

Sve cene su izražene u eurima