Stomatološka protetika danas zaista pruža veliki izbor načina za estetsko zbrinjavanje pacijenata. Najčešće fiksne nadoknade su keramičke (bezmetalne) krunice i mostovi, metalokeramičke krunice i mostovi, keramičke fasete (viniri), itd. Kod pacijenata koji imaju izvestan broj preostalih zuba, od pokretnih nadoknada najčešće su parcijalne skeletirane proteze kombinovane sa metalokeramičkim krunicama. Ove proteze su sa krunicama povezane posebnim elementima (atečmenima), koji obezbeđuju bolju retenciju i stabilizaciju proteze, maksimalno su redukovane i samim tim mnogo komfornije za pacijente. Kod bezubih pacijenata se izrađuju totalne proteze, totalne proteze na implantima i fiksni radovi na implantima.

Nudimo:

 • Mobilne radove
 • Totalne akrilatne proteze
 • Parcijalne akrilatne proteze
 • Wal-plast (Američke elastične proteze)
 • Wisil proteze klasične
 • Wisil proteze sa atečmenima (drikerima)
 • Metalne keramičke krune
 • Bezmetalne keramičke krune (Zircon, Alumina, Pretau)
 • Keramičke mostove
 • Sve vrste keramičkih kruna i mostova na implantima

Implanti:

 • Ankylos
 • Ostem
 • Straumann
 • Mini implanti